ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประกาศผลการเรียน

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 13 มีนาคม 2567 

 

updated : 2023-10-01 18:58:39